Aktuality

Pozor na komíny!

Topná sezóna sice pomalu končí, ale jistě nebude na škodu si připomenou, či zdůtraznit, že začátkem roku 2016 vstoupila v platnost nová právní úprava v oblasti čištění, kontroly a revize spalinové cesty. A sice: 1. Zákon 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých...

Normy zdarma nebudou

V souladu s vydaými rozsudky svitla odborné i laické veřejnosti naděje, že k normám, jejichž použití vyžaduje stavební zákon (či přeneseně jiný právní předpis) bude přístup zdarma. Respective že na základě rozsudků budou normy volně přístupné. Skutečnost je ovšem jiná. Stanovisko ÚNMZ je možné...

Zemřel tvůrce norem

Dne 13. 9. 2015 zemřel po těžké nemoci ve věku 85 let tvůrce norem požární bezpečnosti staveb Ing. Vladimír Reichel Dr.Sc.

Novinky ke změně stavebního zákona

183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo informace o základních tezích novely stavebního zákona a časovém harmonogramu legislativních prací. Vláda byla o tezích informována 3. září. Dle návrhu legislativního plánu prací vlády na rok 2015 měl...

Čas jsou peníze

Postavme proti sobě dvě známá, zdánlivě protichůdná, česká přísloví "Čas jsou peníze" a "Práce kvapná málo platná". Pokud se ale na ně podíváme trochu jiným úhlem pohledu, tak se naopak vzájemně doplňují. Pokud práci uspěcháte, budete jí věnovat málo času, bude Vás to v konečné fázi stát hodně...

Jděte na úřady včas

V souladu se správním řádem mají srávní orgány pro vydání rozhodnutí lhůtu 30 dní (§71 odst. 3) , ve složitých případech až 60 dní (§71 odst. 3a). I pro ostatní správní úkony jsou dány lhůty, které mohou administrativní proces značně prodloužit. Podobně to platí také pro dotčené orgány státní...

Hašení požárů

Velmi zajímavý způsob hašení požárů  www.novinky.cz/veda-skoly/367406-napad-studentu-ma-zpusobit-revoluci-pozary-se-uz-nebudou-hasit-vodou.html

Dřevostavba trochu jinak

Zajímavý článek severských architektů www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/366146-komplex-celodrevenych-vyskovych-staveb-vzbuzuje-udiv-uz-v-podobe-navrhu.html  

Požární zkouška Envilop

Dne 9. 4. 2015 proběhla ve zkušebně PAVUS Veselí nad Lužnicí požární zkouška lehkého, zavěšeného, ekologického obvodového pláště Envilop fire (www.uceeb.cz/akce/envilop-se-podrobi-pozarnim-zkouskam). Výsledky zkoušky prokázaly požární odolnost fasádních panelů EW/EI 60.
počítadlo.abz.cz