Pozor na komíny!

Topná sezóna sice pomalu končí, ale jistě nebude na škodu si připomenou, či zdůtraznit, že začátkem roku 2016 vstoupila v platnost nová právní úprava v oblasti čištění, kontroly a revize spalinové cesty. A sice:

1. Zákon 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), který přináší změnu zk. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v části třetí a § 76,

2. Vyhláška 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která je prováděcí vyhláškou k zákonu o požární ochraně.

Výše uvedenými předpisy bylo tak zrušeno NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 

Dále také stojí za povšimnutí změna Z2 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody.

počítadlo.abz.cz