Normy zdarma nebudou

V souladu s vydaými rozsudky svitla odborné i laické veřejnosti naděje, že k normám, jejichž použití vyžaduje stavební zákon (či přeneseně jiný právní předpis) bude přístup zdarma. Respective že na základě rozsudků budou normy volně přístupné. Skutečnost je ovšem jiná. Stanovisko ÚNMZ je možné dohledat na www.unmz.cz/urad/vyjadreni-k-rozsudku-mestskeho-soudu.

Na můj přímý dotaz ohledně přístupu k normám požární bezpečnosti staveb:

Dobrý den, 

chtěl bych se zeptat, zda dojde v souladu s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j.: 11 A 3/2014 - 82 k uveřejnění technických norem ČSN a ČSN EN, které jsou závazné dle vyhl.č. 23/2008 Sb., ve znění vyhl.č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 


Jsem dostal přímou odpověď

Dobrý den, 

normy zveřejněné podle rozsudku Městského soudu jsou uveřejněny zde https://www.unmz.cz/urad/vyjadreni-k-rozsudku-mestskeho-soudu 

vyhláška č. 23/2008 Sb. je vydána k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (a nikoliv k provedení stavebního zákona) a výše uvedený rozsudek se tak na ni nevztahuje.


Je tedy zřejmé, že se v dané problematice v podstatě nic nemění. Otázkou zůstává, zdy tento přístup a řešení ze strany ÚNMZ naplňuje povinnost stanovenou výše uvedeným rozsudkem.

 

počítadlo.abz.cz