Jděte na úřady včas

V souladu se správním řádem mají srávní orgány pro vydání rozhodnutí lhůtu 30 dní (§71 odst. 3) , ve složitých případech až 60 dní (§71 odst. 3a). I pro ostatní správní úkony jsou dány lhůty, které mohou administrativní proces značně prodloužit. Podobně to platí také pro dotčené orgány státní správy, jako jsou hasiči, hygiena, inspektorát práce, policie atd. Intervence pro rychlé nebo přednostní vyřízení pak mohou být kontraproduktivní. Pro zdárný a rychlý průběch celého stavebního záměru je tedy nutné v harmonogramu vyčlenit patřičně dlohou dobu pro získání všech stanovisek, rozhodnutí, povolení a dalších vyjádření.

Stavební sezóna začal, a také se blíží doba dovolených. Přestože v souladu se správním řádem (§ 71 odst. 1) je správní orgán, nebo přeneseně i dotčený orgán státní správy, povinen vydat rozhodnutí (stanovisko) bez zbytečného odkladu, může být právě toto období příčinou čerpání celé správní lhůty v délce 30 dní.

 

počítadlo.abz.cz