Požárně bezpečnostní řešení

V rozsahu autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) pro obor Požární bezpečnost staveb, zpracovávám požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ), jako nedílnou součást projektové dokumentace staveb, a to pro všechny stupně a řízení dle Stavebního zákona. 

Svou činnost vykonávám samostatně, zejména v oblasti Jihočeského kraje (České Budějovice, Český Krumlov, Třeboň, Strakonice a okolí), ale jinak jsem schopen PBŘ vypracovat v rámci celého území České republiky, a to za pomoci moderních a dostupných komunikačních systémů a technologií (e-mail, telefon, pošta apod.). Zájemci o vypracování PBŘ mohou být jak fyzické osoby, tak fyzické osoby podnikatelé nebo právnické osoby (projektanti, projekční kanceláře). V případě nutnosti přijedu na osobní jednání, případně na místo stavby.

PBŘ je v souladu s právními předpisy a pravidly ČKAIT vypracováno standardně ve čtyřech tištěných kopiích opatřených autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem. Výjimečně je možné vypracovat a autorizovat více výtisků. Na požádání je možné poskytnout PBŘ v elektronické podobě ve formátu DOC, PDF, výkresy ve formátu DWG, PDF. Elektronicky poskytnuté PBŘ nelze v souladu s právními předpisy a pravidly ČKAIT opatřit autorizačním razítkem ani podpisem.

Pro vypracování PBŘ jsou nezbytné následující podklady, a to nejlépe v elektronické formě:

 1. stavební dokumentace – technická zpráva stavební, technické zprávy profesí (TZB - VZT, plyn, elektro atd.),
 2. výkresy – situace, půdorysy, řezy, pohledy

další podklady pak na základě velikosti a složitosti stavby.

Postup vypracování pro fyzické osoby:

1.        

 • podklady je možné předat osobně v tištěné nebo elektronické podobě (elektronickou preferuji)
 • PBŘ včetně poskytnutých podkladů si vyzvednete osobně, nebo Vám ho zašlu na domluvenou adresu (Pokud zasílám pouze PBŘ je poštovné v ceně. Pokud zasílám zpět i tištěnou projektovou dokumentaci, připočítáme ke smluvené ceně poštovné dle tarifu České pošty)
 • platba hotově při předání, na dobírku, nebo předem na účet

2.        

 • podklady je možné zaslat tištěné poštou nebo elektronicky mailem (elektronicky preferuji)
 • PBŘ zašlu doporučeně poštou na domluvenou adresu (Pokud zasílám pouze PBŘ je poštovné v ceně. Pokud zasílám zpět i tištěnou projektovou dokumentaci, připočítám ke smluvené ceně poštovné dle tarifu České pošty)
 • platba na dobírku, nebo předem na účet

Postup vypracování pro fyzické osoby podnikatele (OSVČ) a právnické osoby:

1.

 • podklady je možné předat osobně v tištěné nebo elektronické podobě (elektronickou preferuji),
 • PBŘ včetně poskytnutých podkladů si vyzvednete osobně, nebo Vám ho zašlu na domluvenou adresu (Pokud zasílám pouze PBŘ je poštovné v ceně. Pokud zasílám zpět i tištěnou projektovou dokumentaci, připočítáme ke smluvené ceně poštovné dle tarifu České pošty)
 • platba hotově při předání nebo na fakturu

2.

 • podklady je možné zaslat tištěné poštou nebo elektronicky mailem (elektronicky preferujemi)
 • PBŘ zašlu doporučeně poštou na domluvenou adresu (Pokud zasílám pouze PBŘ je poštovné v ceně. Pokud zasílám zpět i tištěnou projektovou dokumentaci, připočítám ke smluvené ceně poštovné dle tarifu České pošty)
 • platba předem na účet, nebo na fakturu

Pokud není domluveno jinak, tak jsou veškeré poskytnuté dokumenty přísně důvěrné a nedochází k jejich dalšímu šíření, množení nebo zneužívání třetí osobou! 

Nesouhasné stanovisko

Obdrželi jste na mnou vypracované požárně bezpečnostní řešení nesouhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru? I to se může stát. Pak mne ovšem neváhejte zpětně kontaktovat. Pokud bude chyba na mé straně, případně půjde o doplnění pro HZS, které vychází z poskytnuté dokumentace, tak vše zdarma opravím, doplním, a to formou dodatku, případně nového PBŘ. Pokud ovšem došlo v mezidobí mezi vypracováním PBŘ a podáním na HZS ke změně projektu, je třeba se na změně PBŘ individuálně domluvit.
 

Cena:

Cena je v dnešní době zásadním a často rozhodujícím faktorem. Cena požárně bezpečnostního řešení se odvíjí od rozsahu a složitosti stavby. Není proto možné stanovit paušálně jednotné ceny. 

Stanovení ceny požárně bezpečnostního řešení bude tedy provedeno na základě rozsahu zamýšlené realizace (projektové dokumentace) a s ohledem na předpokládaný rozsah a obsah PBŘ. Při tvorbě ceny se vždy budu snažit vyhovět Vašim možnostem a požadavkům.

V případě potřeby jsem schopen Vám zajistit dodání požárně bezpečnostních zařízení pro Vaši stavbu, a to zejména požárních dveří, hasicích přístrojů, detektorů kouře apod. To vše za velmi příznivé ceny. 

 
Máte zájem o zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby? Neváhejte mě kontaktovat!

 

počítadlo.abz.cz