Ohlédnutí za seminářem Červený kohout 2015

Ve dnech 24. -  25. 3. 2015 proběhl v krásném prostředí Wellness hotelu Frymburk seminář požární bezpečnosti Červený kohout 2015. Účast byla velká, témata zajímavá. Přináším Vám tedy pár nejdůležitějších postřehů:

Ing. Petr Boháč prezentoval změnu přístupu k tvorbě norem a nastolení nové koncepce. Normy mají být co nejjednoduší a nejsrozumitelnější. Poznámky mají pouze vysvětlovat, nikoliv zásadně doplňovat nebo měnit články.

Byla vydána změna ČSN 73 0804

  • 55 změněných nebo doplněných článků
  • rozdělení skupiny výrob na 1. až 5. a 6. až 7. z hlediska požadavků (např. na konstrukce)
  • úprava požadavků na nouzové osvětlení - požadavek na provozuschopnost 60 minut atd.
Chystaná Změna 73 0810
  • změna zejména v požadavcích na zateplení, nátěry a prostupy
Bude vydána zkušební norma ČSN 73 0895, která nahradí ZP 27/2008 pro zkoušení kabelů. Zavede také  elektrický rozvaděč s funkční integritou. Vydání je vázáno na změnu ČSN 73 0848.
 
Sdružení EPS (expandovaný polystyren) prezentovalo výsledky velkorozměrové zkoušky a vyjádřilo obavy a nesouhlas s chystanou změnou ČSN 73 0810 v oblasti zateplení. V návrhu normy je omezeno použití polystyrenu a je kladen větší důraz na použití minerální (skelné) vaty.
 
Zástupci Generálního ředitelství HZS prezentovali změnu vyhl. 246/2001 Sb., o požární prevenci, účinnou od 1. 11. 2014. Změny se týkají pouze oblasti kontroly a jsou provedeny s ohledem na soulad s kontrolním řádem, se zákonem o požární ochraně a k odstranění aplikačních vad. Bylo upozorněno zejména na změnu v požadavcích na kontrolu provozuschopnosti PBZ, a tedy změny v §7 a §10.
 
 
 
 

 

počítadlo.abz.cz